ALGEMENE VOORWAARDEN ISADORA SIERADEN

 

Algemeen

Wanneer je een bestelling doet via de webwinkel www.isadorasieraden.nl geef je te kennen dat je met alle genoemde voorwaarden akkoord gaat. Isadora sieraden heeft het recht haar voorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Bij de koop van een product gaat de klant akkoord met de informatie en voorwaarden van Isadora sieraden zoals beschreven hieronder en in de rest van de website:

Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de website dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Isadora sieraden in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

 

1. Prijzen
De op de website vermelde prijzen zijn incl. BTW en excl. verzendkosten.

2.  Bestellingen
Zodra je een bestelling hebt gedaan ontvang je per email een bevestiging.
In deze bestelling zie je de producten incl. BTW en incl. verzendkosten. Je gaat
akkoord met een digitale factuur.

3.  Betalingen
Je kunt betalen met Ideal of vooraf overmaken op rekeningnummer

NL47 KNAB 05089522 39 tnv Isadora sieraden o.v.v je bestellingnummer.


Ideal is de meest gekozen betaalwijze, bij deze betaalmethode kun je veilig en direct de betaling afhandelen via de specifieke beveiligingsmethodes van je eigen bank.

4.  Voorraad
Het kan voorkomen dat een product niet op voorraad is en dit niet goed in de shop is vermeld. We zullen je dit z.s.m. laten weten. Aan tel- en taalfouten kunnen geen rechten worden verleend. We zullen je vragen of je een alternatief zou willen ontvangen of je geld terug wilt.

5.  Verzending
Alle verzendingen gaan via PostNL.

6.  Levering
Isadora sieraden streeft ernaar alle bestellingen uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling te versturen. Hiertoe is Isadora sieraden echter niet verplicht. Isadora sieraden is niet aansprakelijk voor beschadigde of zoekgeraakte artikelen door PostNL.

7.  Retourneren
Wanneer je niet tevreden bent met het door jouw bestelde artikel en je wilt het retourneren, moet je binnen 48 uur contact opnemen door een email te sturen naar info@isadorasieraen.nl onder vermelding van je ordernummer en de reden van retournering. Vervolgens neemt Isadora sieraden contact met je op over het retourproces.

 

Kralen en onderdelen kunnen niet geretourneerd worden. Oorbellen kunnen niet geretourneerd worden i.v.m hygiëne. Het product dient ten alle tijden onbeschadigd en binnen 7 dagen te worden teruggezonden, verzendkosten zijn voor eigen rekening. Retourzending is op eigen risico. Isadora sieraden is niet aansprakelijk voor beschadigde of zoekgeraakte artikelen.

8.  Privacy
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en communicatie met de klant. De gegevens zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

 

9. Overmacht

Isadora sieraden is niet aansprakelijk voor het verkleuren van metalen tenzij er bij ons bekend is dat het materiaal incorrect is gebleken.

Helaas zullen sommige metalen bij bepaalde mensen echter sneller verkleuren, vanwege een hogere zuurtegraad. Isadora sieraden kan dit niet per persoon in schatten. Het is daarbij aan uzelf om dit te bepalen.

10.  Aanbiedingen

Alle aanbiedingen en sale items van Isadora sieraden zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Isadora sieraden behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor om de prijzen te wijzigen. En aanbiedingen kunnen niet geruild/ geretourneerd worden.

 

11. Voorbereidingskosten

Indien Isadora sieraden, bij gebleken belangstelling, reeds met een ontwerp voor een exclusief sieraad is begonnen zonder dat een schriftelijke overeenkomst tot uitvoering tot stand komt, is de aanvrager alle kosten ter voorbereiding verschuldigd. Hiermee wordt o.a. het uurloon van de ontwerper bedoeld.

 

12. Aansprakelijkheid

– Isadora sieraden is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Isadora sieraden. Isadora sieraden is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

– Indien Isadora sieraden, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

-Isadora sieraden is niet aansprakelijk indien de klant een verkeerd adres ingeeft bij het doen van een bestelling via de webshop.


13. Bedrijfsgegevens
Isadora sieraden is ingeschreven in het handelsregister te Alkmaar, onder

KVK-nummer: 87194279
BTW-nummer: NL004371169B36
Rekeningnummer: NL47 KNAB 0508 9522 39 


Contact gegevens:
Isadora sieraden
Ravensbos 55

2134 TP Hoofddorp

 

Isadora sieraden besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens in de webshop. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

 

Het is verboden de producten van Isadora sieraden te verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Isadora sieraden of andere rechthebbenden.